Χρειάζεται αναλύσεις το μέλι;

14 Απριλίου, 2023by chemalab0

Το μέλι είναι ένα φυσικό και σχεδόν ακατέργαστο τρόφιμο που παράγεται από το νέκταρ των φυτών ή από εκκρίσεις ζώντων μερών φυτών ή εκκρίματα εντόμων (που απομυζούν φυτά και βρίσκονται πάνω στα ίδια τα φυτά) και συλλέγονται από τις μέλισσες μετατρέποντάς το στο προϊόν που όλοι γνωρίζουμε. Η βιομηχανική του επεξεργασία είναι περιορισμένη και περιλαμβάνει μόνο τις απαραίτητες εκείνες ενέργειες που απαιτούνται για το ακατέργαστο μέλι, όπως για παράδειγμα ομογενοποίηση και διήθηση, προκειμένου να διατηρηθούν οι πολύτιμες ιδιότητες του.

Το μέλι είναι εμπορικά διαθέσιμο σε διαφορετικές ποικιλίες, όπως:

Α. μέλι ανθέων ή μέλι νέκταρος, που λαμβάνεται από το νέκταρ των φυτών

Β. μέλι μελιτώματος, που λαμβάνεται από τα εκκρίματα των εντόμων, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

Το μέλι, παρόλο που είναι φυσικό προϊόν, υπόκειται σε αυστηρούς κανονισμούς σχετικά με την ασφάλεια και την αυθεντικότητά του. Για το λόγο αυτό, κατά τη διάθεσή του θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε ορισμένα χαρακτηριστικά όσον αφορά τη σύστασή του.

Τα CheMa Laboratories και η έμπειρη ομάδα του μπορούν να παρέχουν τις αναλύσεις που απαιτούνται καθώς και τις συμβουλές ώστε να εξασφαλιστεί η ποιότητα του μελιού. Οι αναλύσεις που προσφέρουν τα εργαστήριά μας είναι οι ακόλουθες:

  1. Παράμετροι ποιότητας: υγρασία, αγωγιμότητα, ελεύθερη οξύτητα, μη υδατοδιαλυτές ουσίες, HMF, ενεργότητα διαστάσης, προφίλ σακχάρων
  2. Βοτανική και γεωγραφική προέλευση: γυρεοσκοπική ανάλυση
  3. Αυθεντικότητα: προφιλ σακχάρων, ισοτοπική ανάλυση
  4. Υπολείμματα αντιβιοτικών παραγόντων: sulfonamides, tetracyclines, streptomycin, Chloramphenicol, κ.α.
  5. Υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ακαρεοκτόνων: Amitraz, Coumaphos, Fluvalinate, Carbendazime, κ.α.
  6. Μικροβιολογική ανάλυση: ολική μεσόφιλη χλωρίδα, ζύμες & μύκητες, εντεροβακτήρια, σαλμονέλα, coli, κ.α.
  7. Διατροφική επισήμανση

Επιπλέον των παραπάνω, εξαιρετικής σημασίας είναι και ο έλεγχος της συσκευασίας του μελιού καθώς αυτή θα πρέπει σύμφωνα με τη νομοθεσία να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές, όπως π.χ. να είναι ανθεκτική σε ένα προϊόν μεγάλης οξύτητας, όπως είναι το μέλι.

Τα CheMa Laboratories είναι σε θέση να προσφέρουν υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, από τον έλεγχο του προϊόντος μέχρι την επισήμανση του. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε στο 27410 85681 ή στο info@chema.gr .

Leave a Reply