Η Εταιρεια

Η CheMa Laboratories ιδρύθηκε το 2017 με έδρα την Κόρινθο και  παρέχει υπηρεσίες ανάλυσης δοκιμών καλύπτοντας μεγάλο εύρος αναγκών του αγροτο-διατροφικού, βιομηχανικού και ενεργειακού τομέα.

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων,
σε συνεργασία με επιστημονικούς συνεργάτες, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και εργαστήρια της Ελλάδας και του εξωτερικού

καλύπτοντας το σύνολο των απαιτήσεων των πελατών μας…

Κατηγοριες Δραστηριοτητων

Χημικές – Μικροβιολογικές αναλύσεις.

 • Νερό
 • Απόβλητα
 • Μέλι
 • Ελαιόλαδο
 • Έδαφος / Φυλλοδιαγνωστική
 • Τρόφιμα – Ποτά
 • Ζωοτροφές
 • Συσκευασία τροφίμων / Μετανάστευση
 • Υγιεινή χώρου εργασίας
 • Ετικέτα τροφίμου

Παροχή Υποστήριξης σε επιστημονικά θέματα στους τομείς της:

 • Χημείας
 • Μικροβιολογίας
 • Χημικής Μηχανικής
 • Τεχνολογίας Υλικών
 • Περιβάλλον και Ενέργεια

Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εποπτεία μεθόδων ειδικών απαιτήσεων για τον ποιοτικό έλεγχο των επιμέρους σταδίων μίας παραγωγικής διαδικασίας και των προϊόντων της.

CHEMA LABORATORIES Ο.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Προγράμματα

Pantheon Project