Οι μυκοτοξίνες είναι τοξικές ουσίες (μεταβολίτες) που παράγονται από μύκητες και μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα των τροφίμων. Τα κυριότερα είδη τροφίμων που μπορούν να επιμολυνθούν με μυκοτοξίνες είναι το καλαμπόκι, το σιτάρι, το ρύζι, η σόγια, οι ξηροί καρποί, τα αποξηραμένα φρούτα, ο καφές, τα όσπρια και τα μπαχαρικά. Μυκοτοξίνες μπορούν επίσης να ανιχνευτούν και σε προϊόντα όπως το κρασί, το ξίδι, η μπύρα ή τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα αυγά, που μπορούν να προέλθουν από την κατανάλωση μολυσμένων ζωοτροφών. Η ανάπτυξη μυκοτοξινών μπορεί να επηρεαστεί από τη θερμοκρασία, την υγρασία και το pH. Τα κυριότερα είδη που συναντώνται στα τρόφιμα είναι οι Αφλατοξίνες B+G, η Αφλατοξίνη Μ1, η Ωχρατοξίνα Α, η Πατουλίνη, η Ζεαραλενόνη, κλπ.

Η κατανάλωση μολυσμένων με μυκοτοξίνες τροφίμων μπορεί να έχει τοξικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει κανονισμούς που καθορίζουν τη διαδικασία δειγματοληψίας και ελέγχου καθώς και τα μέγιστα επιτρεπτά όρια των μυκοτοξινών στα τρόφιμα (Κανονισμοί ΕΚ/1881/2006 και ΕΚ/401/2006)

Τα CheMa Laboratories πραγματοποιούν αναλύσεις για τον προσδιορισμό μυκοτοξινών σε τρόφιμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτe να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2741085681 ή στο info@chema.gr

Leave a Reply