Υπηρεσίες
&#x;&#x;

Χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις

Φυσικοχημικές παράμετροι

 • pH
 • Αγωγιμότητα
 • Σκληρότητα
 • Αλκαλικότητα
 • Θολερότητα
 • Στερεά (ολικά, διαλυμένα, αιωρούμενα)
 • Χλωριούχα (Cl-)
 • Υπολειμματικό χλώριο (Cl2)
 • Νιτρικά (NO3-)
 • Νιτρώδη (NO2-)
 • Αμμώνιο (ΝΗ4+)
 • Θειϊκά (SO42-)
 • Φωσφορικά (PO43-)
 • Βρωμικά (BrO3-)

Χημικά Στοιχεία

 • Ασβέστιο (Ca)
 • Αντιμόνιο (Sb)
 • Αργίλιο (Al)
 • Αρσενικό (As)
 • Βόριο (B)
 • Κάδμιο (Cd)
 • Κάλιο (K)
 • Μαγγάνιο (Mn)
 • Μαγνήσιο (Mg)
 • Μόλυβδος (Pb)
 • Νάτριο (Na)
 • Νικέλιο (Ni)
 • Πυρίτιο (Si)
 • Σίδηρος (Fe)
 • Υδράργυρος (Hg)
 • Χαλκός (Cu)
 • Χρώμιο (Cr)
 • Ψευδάργυρος (Zn)

Μικρορρυπαντές

 • Ακρυλαμίδιο
 • Βενζόλιο
 • Βενζο-α-πυρένιο
 • Βινυλοχλωρίδιο
 • 1,2-δίχλωρο-αιθάνιο
 • Επιχλωριδρίνη
 • Oλικοί πετρελαϊκοί υδοργονάνθρακες ((TPH)
 • Ολικος οργανικός άνθρακας (TOC)
 • Παρασιτοκτόνα
 • Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAH)
 • Τετραχλωροαιθένιο
 • Τριαλογονομεθάνια
 • Τριχλωροαιθένιο (TCE)
 • Υδρογονάνθρακες C10-C40

Μικροβολογικές παράμετροι

 • Ολική μικροβιακή χλωρίδα στους 22°C και 37°C
 • Escherichia coli
 • Total coliforms
 • Intestinal enterococci
 • Clostridium perfringens
 • Legionella
 • Pseudomonas aeruginosa

Λοιπές Αναλύσεις

 • Χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο (COD)
 • Βιοχημικώς απαιτούμενο οξυγόνο (BOD)

Για πληροφορίες σχετικά με τη δειγματοληψία νερού, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ανάλυση ελαιολάδου

 • Προσδιορισμός οξύτητας
 • Προσδιορισμός αριθμού υπεροξειδίων
 • Προσδιορισμός σταθερών Κ232, Κ270 και ΔΚ
 • Προσδιορισμός λιπαρών οξέων (προφίλ λιπαρων)
 • Προσδιορισμός κήρων
 • Διαθρεπτική αξία
 • Προσδιορισμός υπολειμματικών φυτοφαρμάκων
 • Προσδιορισμός μετάλλων (Cu, Fe, κ.α.)
 • Προσδιορισμός μετανάστευσης πλαστικοποιητών
 • Προσδιορισμός Βιοφαινολών
 • Προσδιορισμός ολικού φαινολικού κλάσματος
 • Προσδιορισμός Αριθμού Σαπωνοποίησης

Ανάλυση μελιού

 • Προσδιορισμός Υγρασίας
 • Προσδιορισμός Αγωγιμότητας
 • Υπολογισμός Τέφρας
 • Προσδιορισμός pH
 • Προσδιορισμός Ολικής και Ελευθερης Οξύτητας
 • Προσδιορισμός HMF (υδροξυ-μεθυλό-φουρφουράλη)
 • Γυρεοσκοπική Ανάλυση
 • Υπολογισμός του αριθμού διαστάσης
 • Προσδιορισμός υπολειμματικών φυτοφαρμάκων
 • Προσδιορισμός μετάλλων (Cu, Fe, κ.α.)

Μικροβιολογικές αναλύσεις

 • Ολική μικροβιακή χλωρίδα στους 22°C και 37°C
 • Escherichia coli
 • Total coliforms
 • Lactobacillus spp.
 • Enterobacteriaceae
 • Staphylococcus aureus
 • Salmonella spp.
 • Listeria monocytogenes
 • Clostridium perfringens
 • Bacillus cereus
 • Spore of sulfite reducing clostridia
 • Yeasts and molds

Αλλεργιογόνα

 • Γλουτένη
 • Αγελαδινή καζεΐνη
 • Αμύγδαλο

Ανάλυση γάλατος & γαλακτοκομικών

 • pH
 • Λίπος
 • Πρωτεϊνες
 • Λακτόζη
 • Σ.Υ.Α.Λ
 • Σημείο πήξης
 • Αντιβιοτικά
 • Ολική μικροβιακή χλωρίδα
 • Σωματικά κύτταρα αγελαδινού

Μυκοτοξίνες

 • Αφλατοξίνες (B1, B2, G1, G2)
 • Ωχρατοξίνη Α

Διατροφική επισήμανση

 • Ευρωπαϊκή
 • Αμερικάνικη

Ανάλυση κρασιού

Ανάλυση σε ξίδι
 • Ειδικό βάρος
 • Οξύτητα
 • Στερεό υπόλειμμα
 • Τέφρα
 • Αλκοόλη
 • Θειώδες
 • Θειϊκά
 • Σίδηρος (Fe)
 • Χαλκός (Cu)
 • Ψευδάργυρος (Zn)
Λοιπές αναλύσεις
 • Υπολείμματα φυτοφαρμάκων
 • Ωχρατοξίνη Α
 • Σίδηρος (Fe)
 • Χαλκός (Cu)
 • Ψευδάργυρος (Zn)
Γλεύκος
 • pH
 • Πυκνότητα
 • Οξύτητα
 • Beaume
 • Φαινόλες
 • Γλυκόζη & φρουκτόζη
Κρασί
 • pH
 • Οξύτητα
 • Στερεό υπόλειμμα
 • Αλκοόλη
 • Θειώδες
 • Υπολειπόμενα σάκχαρα
 • Φαινόλες

Εδαφολογική ανάλυση

 • Μηχανική σύσταση
 • pH
 • Αγωγιμότητα
 • Σκληρότητα
 • Χλωριούχα (Cl-)
 • Νιτρικά (NO3-)
 • Ολικό άζωτο (Ν)
 • Φώσφορος (P)
 • Κάλιο (Κ)
 • Βόριο (Β)
 • Ολικό ανθρακικό ασβέστιο
 • Ασβέστιο (Ca)
 • Μαγγάνιο (Mn)
 • Μαγνήσιο (Mg)
 • Σίδηρος (Fe)
 • Χαλκός (Cu)
 • Ψευδάργυρος (Zn)
 • Νάτριο (Na)
 • Οργανική ουσία

Φυλλοδιαγνωστική

 • Άζωτο (Ν)
 • Φώσφορος (P)
 • Κάλιο (Κ)
 • Βόριο (Β)
 • Ασβέστιο (Ca)
 • Μαγγάνιο (Mn)
 • Μαγνήσιο (Mg)
 • Σίδηρος (Fe)
 • Χαλκός (Cu)
 • Ψευδάργυρος (Zn)

Για πληροφορίες σχετικά με τη δειγματοληψία εδάφους και φυτικών ιστών, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ανάλυση ζωοτροφών

 • Αφλατοξίνες (B1, B2, G1, G2)
 • Ωχρατοξίνη Α
 • Ολικό άζωτο
 • Ολικά λιπαρά
 • Υγρασία
 • Τέφρα
 • Σάκχαρα
 • Νάτριο
 • Ασβέστιο
 • Βιταμίνες
 • Διοξίνες
 • Διατροφική επισήμανση

Ανάλυση λυμάτων

 • pH
 • Θολερότητα
 • Στερεά (ολικά, διαλυμένα, αιωρούμενα)
 • Χημικώς απαιτουμενο οξυγόνο (COD)
 • Βιοχημικώς απαιτουμενο οξυγόνο (BOD)
 • Νιτρικά (NO3-)
 • Νιτρώδη (NO2-)
 • Αμμώνιο (ΝΗ4+)
 • Φώσφορος (P)
 • Αρσενικό (As)
 • Κάδμιο (Cd)
 • Κοβάλτιο (Co)
 • Μόλυβδος (Pb)
 • Νικέλιο (Ni)
 • Υδράργυρος (Hg)
 • Χρώμιο (Cr)

Για πληροφορίες σχετικά με τη δειγματοληψία λυμάτων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Υγιεινή χώρου εργασίας

 • Ολική μικροβιακή χλωρίδα στους 30°C
 • Enterobacteriaceae
 • Escherichia coli
 • Salmonella spp.
CHEMA LABORATORIES Ο.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ