Υπηρεσίες
&#x;&#x;

Εργαστηριακες αναλυσεις

Μέλι ανθέων ή μελιτώματος; Από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία ή την Κίνα; Μέλι θυμαρίσιο, ρείκι, εσπεριδοειδών ή πεύκου; Μπορούμε να σας παρέχουμε τις κατάλληλες απαντήσεις για όλες τις ερωτήσεις σας που σχετίζονται με το μέλι. Η βοτανική και γεωγραφική προέλευση του μελιού μπορεί να προσδιοριστεί με τη βοήθεια της γυρεοσκοπικής ανάλυσης. Πραγματοποιούνται όλες οι αναλύσεις που προβλέπονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2001/110/ΕΚ για να διαπιστωθεί κατά πόσο το μέλι συμβαδίζει με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Είμαστε στη διάθεσή σας να σας βοηθήσουμε σχετικά με την εξαγωγή του προϊόντος σας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την Αμερική ή σε αναλύσεις σχετικά με την αυθεντικότητα, τη νοθεία ή την παρουσία υπολειμμάτων αντιβιοτικών και ακαρεοκτόνων.

Το εύρος των αναλύσεών μας περιλαμβάνει επίσης την ανάλυση και άλλων προϊόντων μέλισσας, όπως βασιλικός πολτός, γύρη, πρόπολη και κερί μέλισσας.

Μέλι

 • Γυρεοσκοπική ανάλυση (Βοτανική & γεωγραφική προέλευση)
 • Υγρασία
 • Αγωγιμότητα
 • pH / Ολική και Ελεύθερη Οξύτητα
 • HMF (υδροξυ-μεθυλό-φουρφουράλη)
 • Ενεργότητα Διαστάσης
 • Προφίλ σακχάρων / Άθροισμα γλυκόζης+φρουκτόζης
 • Υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ακαρεοκτόνων
 • Υπολείμματα αντιβιοτικών
 • Έλεγχος αυθεντικότητας και νοθείας (NMR, IRMS)
 • Μέταλλα (Fe, Pb, Cd, Hg, As)
 • GMO’s
 • Μικροβιολογική ανάλυση (ΟΜΧ, Salmonella, Ζύμες&Μύκητες, E.coli, Listeria, Staphylococcus aureus)

Βασιλικός πολτός

 • Υγρασία
 • 10-υδροξυ–2–δεκενοϊκό οξύ (10-HDA)
 • Φρουκτόζη
 • Γλυκόζη
 • Σακχαρόζη
 • Ολικά Σάκχαρα
 • Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα
 • Κολοβακτηρίδια
 • Salmonella

Τα κριτήρια ποιότητας του ελαιολάδου έχουν προταθεί από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (International Olive Council), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παρουσιάζονται στον Κανονισμό ΕΚ 2568/1991, καθώς και τροποποιήσεις αυτού.

Η ποιότητα του ελαιολάδου επηρεάζεται από πληθώρα παραγόντων από το στάδιο της ανάπτυξης του καρπού μέχρι την ελαιοποίηση και την αποθήκευσή του.

Τα εργαστήριά μας παρέχουν πλήρες πακέτο αναλύσεων για τον έλεγχο της ποιότητας του ελαιολάδου, καθώς και συμβουλές σχετικά με την τυποποίηση και την εξαγωγή του.

Ελαιόλαδο / Φυτικά έλαια

 • Οξύτητα
 • Αριθμός Υπεροξειδίων
 • Κ232, Κ268, ΔΚ
 • Υγρασία και πτητικά συστατικά
 • Προφίλ λιπαρών οξέων
 • Κηροί
 • Στερόλες
 • Ολικές φαινόλες
 • Προφίλ βιοφαινολών / Ισχυρισμός υγείας
 • ΔECN42
 • Στιγμασταδιένια
 • Οργανοληπτική εξέταση (πάνελ)

Επιμολυντές ελαιολάδου

 • Αλογονωμένοι πτητικοί διαλύτες
 • Πλαστικοποιητές
 • Υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 • Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAH)

Καρπός ελιάς και πυρήνας

 • Υγρασία
 • Ελαιοπεριεκτικότητα

Φυσικοχημικές παράμετροι

 • pH
 • Αγωγιμότητα
 • Σκληρότητα
 • Αλκαλικότητα
 • Θολερότητα
 • Στερεά (ολικά, διαλυμένα, αιωρούμενα)
 • Χλωριούχα (Cl-)
 • Υπολειμματικό χλώριο (Cl2)
 • Νιτρικά (NO3-)
 • Νιτρώδη (NO2-)
 • Αμμώνιο (ΝΗ4+)
 • Θειϊκά (SO42-)
 • Φωσφορικά (PO43-)
 • Βρωμικά (BrO3-)

Μέταλλα

 • Ασβέστιο (Ca)
 • Αντιμόνιο (Sb)
 • Αργίλιο (Al)
 • Αρσενικό (As)
 • Βόριο (B)
 • Κάδμιο (Cd)
 • Κάλιο (K)
 • Μαγγάνιο (Mn)
 • Μαγνήσιο (Mg)
 • Μόλυβδος (Pb)
 • Νάτριο (Na)
 • Νικέλιο (Ni)
 • Πυρίτιο (Si)
 • Σίδηρος (Fe)
 • Υδράργυρος (Hg)
 • Χαλκός (Cu)
 • Χρώμιο (Cr)
 • Ψευδάργυρος (Zn)

Μικρορρυπαντές

 • Ακρυλαμίδιο
 • Βενζόλιο
 • Βενζο-α-πυρένιο
 • Βινυλοχλωρίδιο
 • 1,2-δίχλωρο-αιθάνιο
 • Επιχλωριδρίνη
 • Oλικοί πετρελαϊκοί υδοργονάνθρακες ((TPH)
 • Ολικος οργανικός άνθρακας (TOC)
 • Παρασιτοκτόνα
 • Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAH)
 • Τετραχλωροαιθένιο
 • Τριαλογονομεθάνια
 • Τριχλωροαιθένιο (TCE)
 • Υδρογονάνθρακες C10-C40

Μικροβολογικές παράμετροι

 • Ολική μικροβιακή χλωρίδα στους 22°C και 37°C
 • Escherichia coli
 • Total coliforms
 • Intestinal enterococci
 • Clostridium perfringens
 • Legionella
 • Pseudomonas aeruginosa

Λοιπές Αναλύσεις

 • Χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο (COD)
 • Βιοχημικώς απαιτούμενο οξυγόνο (BOD)

Για πληροφορίες σχετικά με τη δειγματοληψία νερού, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Λύματα

 • pH
 • Θολερότητα
 • Στερεά (ολικά, διαλυμένα, αιωρούμενα)
 • Χημικώς απαιτουμενο οξυγόνο (COD)
 • Βιοχημικώς απαιτουμενο οξυγόνο (BOD)
 • Ολικό άζωτο (Ν)
 • Ολικός φώσφορος (P)
 • Αρσενικό (As)
 • Κάδμιο (Cd)
 • Κοβάλτιο (Co)
 • Μόλυβδος (Pb)
 • Νικέλιο (Ni)
 • Υδράργυρος (Hg)
 • Ολικό χρώμιο (Cr)
 • Εξασθενές χρώμιο

Στερεά απόβλητα

 • Βαρέα μέταλλα
 • Υδρογονάνθρακες C10-C40
 • Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAH)
 • Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC)

Για πληροφορίες σχετικά με τη δειγματοληψία λυμάτων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Η εδαφολογική ανάλυση και η φυλλοδιαγνωστική παρέχουν στοιχεία για την ποιότητα του εδάφους, τα διαθέσιμα θρεπτικά στοιχεία τόσο του εδάφους όσο και του φυτού, καθώς και τις ανάγκες για βελτίωσή τους, ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας. Οι πληροφορίες αυτές θα οδηγήσουν σε ορθή γεωργική πρακτική, σωστό έλεγχο των βιολογικών και συμβατικών καλλιεργειών και στην ορθολογική χρήση λιπασμάτων με στόχο την προστασία του τελικού καταναλωτή και του περιβάλλοντος.

Τα CheMa Laboratories πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες αναλύσεις για τον έλεγχο των καλλιεργειών, ενώ οι έμπειροι συνεργάτες μας μπορούν να παρέχουν τις απαραίτητες συμβουλές για τον έλεγχο της καλλιέργειάς σας.

Εδαφολογική ανάλυση

 • Μηχανική σύσταση
 • pH
 • Αγωγιμότητα
 • Χλωριούχα (Cl-)
 • Ολικό άζωτο (Ν)
 • Φώσφορος (P)
 • Κάλιο (Κ)
 • Βόριο (Β)
 • Ολικό ανθρακικό ασβέστιο
 • Ενεργό ανθρακικό ασβέστιο
 • Ασβέστιο (Ca)
 • Μαγγάνιο (Mn)
 • Μαγνήσιο (Mg)
 • Σίδηρος (Fe)
 • Χαλκός (Cu)
 • Ψευδάργυρος (Zn)
 • Νάτριο (Na)
 • Οργανική ουσία

Φυλλοδιαγνωστική

 • Άζωτο (Ν)
 • Φώσφορος (P)
 • Κάλιο (Κ)
 • Βόριο (Β)
 • Ασβέστιο (Ca)
 • Μαγγάνιο (Mn)
 • Μαγνήσιο (Mg)
 • Σίδηρος (Fe)
 • Χαλκός (Cu)
 • Ψευδάργυρος (Zn)

Για πληροφορίες σχετικά με τη δειγματοληψία εδάφους και φυτικών ιστών, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Μικροβιολογικές αναλύσεις

 • Ολική μικροβιακή χλωρίδα στους 22°C και 37°C
 • Escherichia coli
 • Total coliforms
 • Lactobacillus spp.
 • Enterobacteriaceae
 • Staphylococcus aureus
 • Salmonella spp.
 • Listeria monocytogenes
 • Clostridium perfringens
 • Bacillus cereus
 • Spore of sulfite reducing clostridia
 • Yeasts and molds

Αλλεργιογόνα

 • Γλουτένη
 • Αγελαδινή καζεΐνη
 • Αμύγδαλο

Ανάλυση γάλατος & γαλακτοκομικών

 • pH
 • Λίπος
 • Πρωτεϊνες
 • Λακτόζη
 • Σ.Υ.Α.Λ
 • Σημείο πήξης
 • Αντιβιοτικά
 • Ολική μικροβιακή χλωρίδα
 • Σωματικά κύτταρα αγελαδινού

Μυκοτοξίνες

 • Αφλατοξίνες (B1, B2, G1, G2)
 • Ωχρατοξίνη Α

Ανάλυση κρασιού

Ανάλυση σε ξίδι
 • Ειδικό βάρος
 • Οξύτητα
 • Στερεό υπόλειμμα
 • Τέφρα
 • Αλκοόλη
 • Θειώδες
 • Θειϊκά
 • Σίδηρος (Fe)
 • Χαλκός (Cu)
 • Ψευδάργυρος (Zn)
Λοιπές αναλύσεις
 • Υπολείμματα φυτοφαρμάκων
 • Ωχρατοξίνη Α
 • Σίδηρος (Fe)
 • Χαλκός (Cu)
 • Ψευδάργυρος (Zn)
Γλεύκος
 • pH
 • Πυκνότητα
 • Οξύτητα
 • Beaume
 • Φαινόλες
 • Γλυκόζη & φρουκτόζη
Κρασί
 • pH
 • Οξύτητα
 • Στερεό υπόλειμμα
 • Αλκοόλη
 • Θειώδες
 • Υπολειπόμενα σάκχαρα
 • Φαινόλες

Ανάλυση ζωοτροφών

 • Αφλατοξίνες (B1, B2, G1, G2)
 • Ωχρατοξίνη Α
 • Ολικό άζωτο
 • Ολικά λιπαρά
 • Υγρασία
 • Τέφρα
 • Σάκχαρα
 • Νάτριο
 • Ασβέστιο
 • Βιταμίνες
 • Διοξίνες
 • Διατροφική επισήμανση

Υγιεινή χώρου εργασίας

 • Ολική μικροβιακή χλωρίδα στους 30°C
 • Enterobacteriaceae
 • Escherichia coli
 • Salmonella spp.

Η ετικέτα τροφίμου παρέχει στον καταναλωτή σημαντικές πληροφορίες στον καταναλωτή σχετικά με τα συστατικά του προϊόντος που προτίθεται να αγοράσει. Ο κανονισμός 1169/2011/ΕΕ καθορίζει το πλαίσιο σχετικά με τη σωστή αναγραφή των συστατικών των προϊόντων, καθώς και τη διατροφική τους αξία Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να αναγράφονται καθαρά στην ετικέτα και εκφράζονται ανά 100g ή 100mL ή ακόμα και ανά μερίδα προϊόντος, ακολουθώντας και το σύστημα αναγραφής διατροφικών πληροφοριών GDAs (Guideline Daily Amounts).

Τα CheMa Laboratories πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες αναλύσεις που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της διατροφικής δήλωσης, ενώ μπορεί να καθοδηγήσει και τον πελάτη στην κατασκευή ή τον έλεγχο της ετικέτας σύμφωνα με την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και με τη νομοθεσία χωρών του εξωτερικού.

Βασικά στοιχεία ετικέτας τροφίμου

 • Λιπαρά (ολικά, κορεσμένα, ακόρεστα)
 • Πρωτεϊνες
 • Υδατάνθρακες (εκ των οποίων σάκχαρα)
 • Υγρασία
 • Τέφρα
 • Δαιτητικές ίνες
 • Αλάτι
 • Ενέργεια

Επιπλέον στοιχεία ετικέτας τροφίμου

 • Χοληστερόλη
 • Βιταμίνες
 • Ιχνοστοιχεία
 • άλλα στοιχεία ανάλογα με το είδος του τροφίμου
CHEMA LABORATORIES Ο.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ