ΝέαΕρευνητικά προγράμματα & χρηματοδοτήσεις

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Ερευνητικά προγράμματαPANTHEON project - H2020 Marie-Curie RISE

Ξεκίνησε επίσημα την 1η Νοεμβρίου 2019 το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα στα πλαίσια του HORIZON 2020 Marie Curie RISE με τίτλο “New Approaches for Plant Health Monitoring – Νέες μέθοδοι για την παρακολούθηση της υγείας των φυτών” (PANTHEON).

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων μεθόδων υψηλής ακρίβειας και ευαισθησίας για τη συνεχή παρακολούθηση της υγείας των φυτών, με έμφαση στα Σταυρανθή λαχανικά (Brassicaceae – λάχανο, κουνουπίδι, μπρόκολο, κ.α.) και στα αμπέλια (Grapevine). Πρόκειται για δύο είδη σημαντικά για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δύο από τα σημαντικότερα είδη καλλιεργειών στον κόσμο. Στα πλαίσια του PANTHEON, πρόκειται να δημιουργηθούν αισθητήρες οι οποίοι σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές ανάλυσης όπως φασματοσκοπία, βιοχημικές, ορολογικές και τεχνικές ανάλυσης DNA θα καταγράφουν σημαντικές βιολογικές παραμέτρους κατά τη διάρκεια τόσο του αβιοτικού όσο και του βιοτικού στρες (π.χ. προσβολές από ασθένειες). Ο συνδυασμός των παραπάνω τεχνικών ανάλυσης και η σύνδεση τους με υπολογιστικές μεθόδους θα επιτρέψουν την “online” διαχείριση των δεδομένων παρακολούθησης (ακόμα και με έξυπνες συσκευές τύπου smartphones). Έτσι πρόκειται να δημιουργηθεί μία ολοκληρωμένη και εύκολη προσέγγιση για την πρόβλεψη της υγείας και της αποδοτικότητας των φυτών. Η τεχνολογία που θα αναπτυχθεί θα μπορέσει επίσης να εφαρμοστεί και για τον έλεγχο της υγείας και άλλων ειδών φυτών, π.χ. στην ελιά.
Τα οφέλη της νέας τεχνολογίας που αναμένεται να δημιουργηθεί θα είναι μεγάλα τόσο για τους ακαδημαϊκούς φορείς, όσο και για εταιρείες, φυτώρια και ιδιώτες.

https://www.chema.gr/wp-content/uploads/2023/04/pantheon1.png
https://www.chema.gr/wp-content/uploads/2020/04/small_blue_triangle.png

Το PANTHEON αποτελείται από 9 εταίρους (ακαδημαϊκούς φορείς και εταιρείες):

  1. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ελλάδα – Συντονιστής
  2. CheMa Laboratories Αναλυτικά Εργαστήρια Ο.Ε., Ελλάδα
  3. Centre of Research, Experimentation and Formation in Agriculture (CRSFA), Ιταλία
  4. University of Reims Champagne-Ardenne (URCA), Γαλλία
  5. Center of Biotechnology-Borj Cedria (CBBC), Τυνησία
  6. Ferdowsi University of Mashhad (FUM), Ιράν
  7. Washington State College (WSU), ΗΠΑ
  8. Advanced Wave Sensors (AWS), Ισπανία
  9. Signinum (SIG), Πορτογαλία

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 4 χρόνια. Ενημερώσεις σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του (http://pantheonproject.eu/) καθώς και στην ιστοσελίδα των εργαστηρίων μας (www.chema.gr). Περισσότερες πληροφορίες για το ίδιο το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής CORDIS.

https://www.chema.gr/wp-content/uploads/2023/05/ψηφιακοςμετασχ.png
https://www.chema.gr/wp-content/uploads/2020/04/small_blue_triangle.png

ΧρηματοδοτήσειςΨηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ

Τα CheMa Laboratories χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια της δράσης "Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ", μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0", με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός ήταν η ενίσχυση για την αξιοποίηση νέων ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών.

ΧρηματοδοτήσειςΥΠΑΑΤ - Αναλύσεις μελιού

Τα CheMa Laboratories έλαβαν χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα πλαίσια της δράσης 4.2 “Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης”, στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και
εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2019. Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση του εξοπλισμού για τις υπηρεσίες ανάλυσης μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης, κάτι που θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα του εργαστηρίου στο συγκεκριμένο τομέα.
https://www.chema.gr/wp-content/uploads/2020/04/small_blue_triangle.png