Υγιεινή χώρου εργασίας

Υγιεινή χώρου εργασίας

  • Ολική μικροβιακή χλωρίδα στους 30°C
  • Enterobacteriaceae
  • Escherichia coli
  • Salmonella spp.