Συστήματα ποιότητας

Τα CheMa Laboratories προσφέρουν υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης συστημάτων ποιότητας σύμφωνα με το   πρότυπο ISO/IEC 17015:2017, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  1. ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης εργαστηρίου
  2. σχεδιασμός συστήματος διαχείρισης ποιότητας
  3. δημιουργία διαδικασιών, εντύπων, οδηγιών και συστήματος αρχείων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025
  4. υποστήριξη της διατήρησης του συστήματος ποιότητας πριν και μετά τη διαπίστευση του εργαστηρίου

Επιπλέον, σε συνεργασία με έμπειρους συμβούλους ποιότητας, τα εργαστήριά μας προσφέρουν υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης συστημάτων ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22000, IFS, BRC και FSSC