Παράσταση Χημικού για έφεση στο Γ.Χ.Κ.

Τα εργαστήρια μας διαθέτουν έμπειρο προσωπικό και μπορεί να εκπροσωπήσει τους πελάτες του σε θέματα   διεκδικήσεων σε διάφορα θέματα όπως:

  • Κατ’ έφεση εξέταση στο Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)
  • Παράσταση στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο (Α.Χ.Σ.)