Νερό

Φυσικοχημικές παράμετροι

 • pH (Δ)
 • Αγωγιμότητα (Δ)
 • Σκληρότητα
 • Αλκαλικότητα
 • Θολερότητα
 • Στερεά (ολικά, διαλυμένα, αιωρούμενα)
 • Χλωριούχα (Cl-) (Δ)
 • Υπολειμματικό χλώριο (Cl2)
 • Νιτρικά (NO3-) (Δ)
 • Νιτρώδη (NO2-) (Δ)
 • Αμμώνιο (ΝΗ4+) (Δ)
 • Θειϊκά (SO42-)
 • Φωσφορικά (PO43-)
 • Βρωμικά (BrO3-)

Μέταλλα

 • Ασβέστιο (Ca)
 • Αντιμόνιο (Sb)
 • Αργίλιο (Al)
 • Αρσενικό (As)
 • Βόριο (B)
 • Κάδμιο (Cd)
 • Κάλιο (K)
 • Μαγγάνιο (Mn)
 • Μαγνήσιο (Mg)
 • Μόλυβδος (Pb)
 • Νάτριο (Na)
 • Νικέλιο (Ni)
 • Πυρίτιο (Si)
 • Σίδηρος (Fe)
 • Υδράργυρος (Hg)
 • Χαλκός (Cu)
 • Χρώμιο (Cr)
 • Ψευδάργυρος (Zn)

Μικρορρυπαντές

 • Ακρυλαμίδιο
 • Βενζόλιο
 • Βενζο-α-πυρένιο
 • Βινυλοχλωρίδιο
 • 1,2-δίχλωρο-αιθάνιο
 • Επιχλωριδρίνη
 • Oλικοί πετρελαϊκοί υδοργονάνθρακες ((TPH)
 • Ολικος οργανικός άνθρακας (TOC)
 • Παρασιτοκτόνα
 • Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες (PAH)
 • Τετραχλωροαιθένιο
 • Τριαλογονομεθάνια
 • Τριχλωροαιθένιο (TCE)
 • Υδρογονάνθρακες C10-C40

Μικροβολογικές παράμετροι

 • Ολική μικροβιακή χλωρίδα στους 22°C και 37°C
 • Escherichia coli
 • Total coliforms
 • Intestinal enterococci
 • Clostridium perfringens
 • Legionella
 • Pseudomonas aeruginosa

Λοιπές Αναλύσεις

 • Χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο (COD)
 • Βιοχημικώς απαιτούμενο οξυγόνο (BOD)

Με (Δ) σημειώνονται οι διαπίστευμένες μέθοδοι από το Ε.ΣΥ.Δ.

Για πληροφορίες σχετικά με τη δειγματοληψία νερού, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μαζί μας.