Εδαφος / Φυλλοδιαγνωστική

Η εδαφολογική ανάλυση και η φυλλοδιαγνωστική παρέχουν στοιχεία για την ποιότητα του εδάφους, τα διαθέσιμα θρεπτικά στοιχεία τόσο του εδάφους όσο και του φυτού, καθώς και τις ανάγκες για βελτίωσή τους, ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας. Οι πληροφορίες αυτές θα οδηγήσουν σε ορθή γεωργική πρακτική, σωστό έλεγχο των βιολογικών και συμβατικών καλλιεργειών και στην ορθολογική χρήση λιπασμάτων με στόχο την προστασία του τελικού καταναλωτή και του περιβάλλοντος.

Τα CheMa Laboratories πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες αναλύσεις για τον έλεγχο των καλλιεργειών, ενώ οι έμπειροι συνεργάτες μας μπορούν να παρέχουν τις απαραίτητες συμβουλές για τον έλεγχο της καλλιέργειάς σας.

Εδαφολογική ανάλυση

 • Μηχανική σύσταση
 • pH
 • Αγωγιμότητα
 • Χλωριούχα (Cl-)
 • Ολικό άζωτο (Ν)
 • Φώσφορος (P)
 • Κάλιο (Κ)
 • Βόριο (Β)
 • Ολικό ανθρακικό ασβέστιο
 • Ενεργό ανθρακικό ασβέστιο
 • Ασβέστιο (Ca)
 • Μαγγάνιο (Mn)
 • Μαγνήσιο (Mg)
 • Σίδηρος (Fe)
 • Χαλκός (Cu)
 • Ψευδάργυρος (Zn)
 • Νάτριο (Na)
 • Οργανική ουσία

Φυλλοδιαγνωστική

 • Άζωτο (Ν)
 • Φώσφορος (P)
 • Κάλιο (Κ)
 • Βόριο (Β)
 • Ασβέστιο (Ca)
 • Μαγγάνιο (Mn)
 • Μαγνήσιο (Mg)
 • Σίδηρος (Fe)
 • Χαλκός (Cu)
 • Ψευδάργυρος (Zn)

Για πληροφορίες σχετικά με τη δειγματοληψία εδάφους και φυτικών ιστών, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.