Υπηρεσίες αναλύσεωνΥλικά συσκευασίας / Μετανάστευση

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Υπηρεσίες αναλύσεωνΑναλύσεις σε υλικά συσκευασίας

Τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι δε θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και δεν αλλοιώνουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίμων. Οι προϋποθέσεις για να χρησιμοποιηθούν υλικά ως συσκευασίες τροφίμων ορίζονται από τον κανονισμό ΕΚ 1935/2004, ενώ το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την επαφή των τροφίμων που έρχονται σε επαφή με τα υλικά συσκευασίας καθορίζονται από τον κανονισμό ΕΚ 110/2001 και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
Τα εργαστήρια μας παρέχουν δοκιμές αναλύσεων σε διάφορους τύπους υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, χρησιμοποιώντας τους προσομοιωτές που αναφέρονται στους παραπάνω κανονισμούς, για να ελεγχθεί η συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, παρέχονται μικροβιολογικές αναλύσεις για τον έλεγχο της υγιεινής των υλικών συσκευασίας
https://www.chema.gr/wp-content/uploads/2023/04/foodpackaging2.png
https://www.chema.gr/wp-content/uploads/2020/04/small_blue_triangle.png
Παράμετροι 
 • Ολική μετανάστευση σε προσομοιωτές: Α, Β, Γ, Δ1, Δ2 (υδατικοί, φυτικό έλαιο, εναλλακτικοί)
 • Ειδική μετανάστευση
  • φθαλικοί εστέρες
  • Pb, Cd
 • Μικροβιολογικές παράμετροι (Ολική μικροβιακή χλωρίδα, E.coli, Staphylococcus aureus, Listeria, Salmonella, Ζύμες&Μύκητες)
https://www.chema.gr/wp-content/uploads/2020/06/large_blue_triangle_04.png
Αναλύσεις σε
 • χαρτί
 • υλικά από αναγεννημένη κυτταρίνη
 • πλαστικό
 • καουτσούκ
 • γυαλί/κεραμικά
 • μεταλλικά υλικά
https://www.chema.gr/wp-content/uploads/2020/06/large_blue_triangle_03.png

ΥπηρεσίεςΕργαστηριακές Αναλύσεις

Αναλύσεις μελιού
Έλεγχος ποιότητας, νοθεία, αυθεντικότητα, γυρεοσκοπική ανάλυση, αντιβιοτικά, ακαρεοκτόνα
Αναλύσεις ελαιολάδου/ελιάς
Έλεγχος ποιότητας, νοθεία, αυθεντικότητα, επιμολυντές, φυτοφάρμακα, οργανοληπτικά
Αναλύσεις τροφίμων/ποτών
Συντηρητικά, επιμολυντές, μικροβιολογικά, ιχνο-στοιχεία, φυτοφάρμακα, αλλεργιογόνα, οινολογικά
Αναλύσεις νερού/αποβλήτων
Φυσικοχημικά, μικροβιολογικά επιμολυντές, βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα, υδρογονάνθρακες
Αναλύσεις κάνναβης
Προφίλ κανναβινοειδών, μικροβιολογικά, βαρέα μέταλλα, μυκοτοξίνες, φυτοφάρμακα, τερπένια
Αναλύσεις εδάφους/φύλλων
Εδαφολογική ανάλυση, φυλλοδιαγνωστική, επιλογή καλλιέργειας, συμβουλή λίπανσης
Αναλύσεις ζωοτροφών
Διατροφική ανάλυση, τεστ ομοιογένειας, διοξίνες, φυτοφάρμακα, μικροβιολογικά, μυκοτοξίνες, GMO
Υλικά συσκευασίας
Ολική μετανάστευση, ειδική μετανάστευση φθαλικών εστέρων, μικροβιολογικός έλεγχος
Υγιεινή χώρου εργασίας
Μικροβιολογικός έλεγχος επιφάνειας εργασίας, συσκευών
https://www.chema.gr/wp-content/uploads/2020/06/large_blue_triangle_03.png

ΥπηρεσίεςΕργαστηριακές Αναλύσεις

Αναλύσεις μελιού
Έλεγχος ποιότητας, νοθεία, αυθεντικότητα, γυρεοσκοπική ανάλυση, αντιβιοτικά, ακαρεοκτόνα
Αναλύσεις ελαιολάδου/ελιάς
Έλεγχος ποιότητας, νοθεία, αυθεντικότητα, επιμολυντές, φυτοφάρμακα, οργανοληπτικά
Αναλύσεις τροφίμων/ποτών
Συντηρητικά, επιμολυντές, μικροβιολογικά, ιχνο-στοιχεία, φυτοφάρμακα, αλλεργιογόνα, οινολογικά
Ετικέτα τροφίμου
Διατροφική ανάλυση EU/US/CAN/κ.α., αλλεργιογόνα, vegan, bio, νομική συμμόρφωση
Αναλύσεις νερού/αποβλήτων
Φυσικοχημικά, μικροβιολογικά επιμολυντές, βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα, υδρογονάνθρακες
Αναλύσεις κάνναβης
Προφίλ κανναβινοειδών, μικροβιολογικά, βαρέα μέταλλα, μυκοτοξίνες, φυτοφάρμακα, τερπένια
Αναλύσεις εδάφους/φύλλων
Εδαφολογική ανάλυση, φυλλοδιαγνωστική, επιλογή καλλιέργειας, συμβουλή λίπανσης
Αναλύσεις ζωοτροφών
Διατροφική ανάλυση, τεστ ομοιογένειας, διοξίνες, φυτοφάρμακα, μικροβιολογικά, μυκοτοξίνες, GMO
Υλικά συσκευασίας
Ολική μετανάστευση, ειδική μετανάστευση φθαλικών εστέρων, μικροβιολογικός έλεγχος
Υγιεινή χώρου εργασίας
Μικροβιολογικός έλεγχος επιφάνειας εργασίας, συσκευών