Αναγνώριση από την Ιαπωνική Κυβέρνηση

 

Συγκεκριμένες χώρες απαιτούν ειδικές άδειες για την επιτυχή και ομαλή εισαγωγή ξένων προϊόντων. Μία από αυτές τις χώρες είναι η Ιαπωνία, η οποία έχει ορίσει ειδικές απαιτήσεις για ξένα εργαστήρια «των οποίων το πιστοποιητικό ανάλυσης θα γίνεται δεκτό σε σταθμούς καραντίνας σχετικά με τρόφιμα, πρόσθετα τροφίμων, συσκευές, δοχεία, συσκευασίες και παιχνίδια που εξάγονται από οποιαδήποτε χώρα ή περιοχή».

Τα εργαστήριά μας είναι επίσημα καταχωρημένα από το Ιαπωνικό Υπουργείο Υγείας, Εργασίας και Πρόνοιας με αριθμό αδείας GR20069 (link).

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για δωρεάν συμβουλευτική και προσφορά αναλύσεων, σε περίπτωση που η εταιρεία σας επιθυμεί να εξάγει τα προϊόντα της στην Ιαπωνία.