Οινολογικό Εργαστήριο

Τα CheMa Laboratories διαθέτουν άδεια οινολογικού εργαστηρίου με αριθμό έγκρισης 411993/09-12-2021, και απασχολούν έναν οινολόγο.

Στα πλαίσια της λειτουργίας του οινολογικού εργαστηρίου προσφέρουν πλήρη πακέτα για την παρασκευή, βελτίωση και παρακολούθηση της ποιότητας του παραγόμενου οίνου παρέχοντας οινολογικές αναλύσεις, οινολογικά υλικά και συμβουλευτικές υπηρεσίες.