Νέος κανονισμός 2023/915 για τους επιμολυντές στα τρόφιμα

7 Μαΐου, 2023by chemalab0

Μετά από 17 χρόνια και πολλές κατά καιρούς τροποποιήσεις καταργήθηκε ο ευρωπαϊκός κανονισμός 1881/2006 σχετικά με τις ουσίες που επιμολύνουν τα τρόφιμα και αντικαθίσταται από τον νέο κανονισμό ΕΕ 2023/915. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αρχή του νέου κανονισμού: “Ο εν λόγω κανονισμός (ΕΕ 1881/2006) έχει ήδη τροποποιηθεί σημαντικά πολλές φορές και, δεδομένου ότι πρόκειται να επέλθουν ορισμένες νέες τροποποιήσεις στον εν λόγω κανονισμό, θα πρέπει να αντικατασταθεί”.

Στο νέο κανονισμό τίθενται ανώτατα όρια για τα PCBs για ιχθυρά που προέρχονται από τη Βαλτική, καθώς και για τα PAH για παραδοσιακά καπνιστά τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Τίθενται επίσης νέα ανώτατα για τα PAH και τη μελαμίνη σε παιδικές τροφές, για το κάδμιο σε ορισμένες κατηγορίες τροφίμων, ενώ έχουν ενσωματωθεί και οι τελευταίες τροποποιήσεις του 1881/2006 σχετικά με τα PFAS/PFOA, τις διοξίνες/PCBs, το THC και το αρσενικό σε διάφορες κατηγορίες τροφίμων.

Τέλος, όπως ο νέος κανονισμός αναφέρει χαρακτηριστικά, για να διασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία της δημόσιας υγείας, τα τρόφιμα που περιέχουν επιμολυντές οι οποίοι υπερβαίνουν τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα όχι μόνο δεν θα πρέπει να διατίθενται στην αγορά ως έχουν, αλλά δεν θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται ως συστατικά τροφίμων ή να αναμειγνύονται με τρόφιμα.

Τα CheMa Laboratories προσφέρουν υπηρεσίες εργαστηριακών αναλύσεων για τις περισσότερες κατηγορίες των ουσιών που επιμολύνουν τα τρόφιμα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην σελίδα “Υπηρεσίες” και στην κατηγορία “Τρόφιμα & Ποτά“. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις κατάλληλες λύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.

Μπορείτε να διαβάσετε το νέο κανονισμό 2023/915 ακολουθώντας το ακόλουθο link.

Leave a Reply