ΕΦΕΤ

Εκδόθηκε στις 16-06-2021 η απόφαση για την ένταξη των εργαστηρίων μας στο Μητρώο Εργαστηρίων Επίσημου Ελέγχου Τροφίμων συνεργαζόμενων με τον ΕΦΕΤ, κατά το μέρος του δηλωθέντος πεδίου διαπίστευσης τους που αφορά στα τρόφιμα.

Απόφαση ΕΦΕΤ