Ετικέτα τροφίμου

Η ετικέτα τροφίμου παρέχει στον καταναλωτή σημαντικές πληροφορίες στον καταναλωτή σχετικά με τα συστατικά του προϊόντος που προτίθεται να αγοράσει. Ο κανονισμός 1169/2011/ΕΕ καθορίζει το πλαίσιο σχετικά με τη σωστή αναγραφή των συστατικών των προϊόντων, καθώς και τη διατροφική τους αξία Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να αναγράφονται καθαρά στην ετικέτα και εκφράζονται ανά 100g ή 100mL ή ακόμα και ανά μερίδα προϊόντος, ακολουθώντας και το σύστημα αναγραφής διατροφικών πληροφοριών GDAs (Guideline Daily Amounts).

Τα CheMa Laboratories πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες αναλύσεις που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της διατροφικής δήλωσης, ενώ μπορεί να καθοδηγήσει και τον πελάτη στην κατασκευή ή τον έλεγχο της ετικέτας σύμφωνα με την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και με τη νομοθεσία χωρών του εξωτερικού.

Βασικά στοιχεία ετικέτας τροφίμου

 • Λιπαρά (ολικά, κορεσμένα, ακόρεστα)
 • Πρωτεϊνες
 • Υδατάνθρακες (εκ των οποίων σάκχαρα)
 • Υγρασία
 • Τέφρα
 • Δαιτητικές ίνες
 • Αλάτι
 • Ενέργεια

Επιπλέον στοιχεία ετικέτας τροφίμου

 • Χοληστερόλη
 • Βιταμίνες
 • Ιχνοστοιχεία
 • άλλα στοιχεία ανάλογα με το είδος του τροφίμου