Εγκαταστασεις και Εξοπλισμος

Εγκαταστάσεις

Η CheMa Laboratories Ο.Ε στεγάζεται σε εγκαταστάσεις εμβαδού 100m2, σε κτίριο με κλιματιζόμενους χώρους, ελεγχόμενων περιβαλλοντικών συνθηκών, για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών αναλύσεων. Το κτίριο περιλαμβάνει τους παρακάτω χώρους:

 • Εργαστήριο χημικών αναλύσεων τροφίμων, υδάτων και υγρών αποβλήτων
 • Τα γραφεία της Διοίκησης,
 • Χώρο παραλαβής και καταγραφής δειγμάτων,
 • Χώρο αποθήκευσης των δειγμάτων σε κατάλληλα ψυγεία χαμηλής θερμοκρασίας για τη συντήρησή τους
 • Αποθηκευτικό χώρο με χωριστή πρόσβαση από το χώρο των εργαστηρίων

Εξοπλισμός

Το εργαστήριο διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό για την πραγματοποίηση αναλύσεων:

 • Αέριο χρωματογράφο (GC) με 2 ανιχνευτές ιονισμού φλόγας (FID)
 • Υγρή χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης (HPLC) με ανιχνευτές συστοιχίας διόδων (Diode array – DAD) και δείκτη διάθλασης (Refractive Index – RI)
 • Φασματοφωτόμετρο ορατού υπεριώδους (UV-VIS)
 • Φωτόμετρο
 • Φωτόμετρο ELISA
 • Μικροσκόπιο με ψηφιακή κάμερα
 • Συσκευή χώνευσης
 • Συσκευή εκχύλισης Soxlet
 • Αποστακτική συσκευή
 • Αγωγιμόμετρα
 • Πεχάμετρα
 • Συσκευή παραγωγής υπερκάθαρου νερού
 • Περιστροφικός εξατμιστήρας
 • Φούρνος ξήρανσης
 • Φυγόκεντρος
 • Υδατόλουτρα
 • Υδατόλουτρο υπερήχων
 • Ζυγούς 2 και 4 δεκαδικών ψηφίων
 • Θάλαμος νηματικής ροής class II (Laminar flow)
 • Κλίβανος αποστείρωσης (autoclave)
 • Επωαστικοί θάλαμοι (incubators)
 • Μηχανικές πιπέτες
 • Μαγνητικοί αναδευτήρες με θέρμανση / θερμαντικές πλάκες
 • Συσκευές διήθησης
 • Ανακινητήρα Vortex
 • Καταψύκτες, Ψυγεία
 • Λοιπός υποστηρικτικός εξοπλισμός