Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου

Τα CheMa Laboratories είναι αναγνωρισμένα από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (International Olive Council – IOC) για τις φυσικοχημικές αναλύσεις σε δείγματα ελαιολάδου. Συμμετέχουν σε σχήματα διεργαστηριακών δοκιμών που διοργανώνει ο IOC, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την αξιοπιστία τους και την υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες τους.

Η λίστα των εργαστηρίων που έχουν αναγνωριστεί από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου βρίσκεται εδώ.