Διάρκεια ζωής τροφίμων: ποια η διαφορά «Ανάλωση έως» και «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από»;

Τα τρόφιμα μπορεί να περιέχουν βακτήρια και εάν αποθηκευτούν για πολύ καιρό ή σε λάθος συνθήκες (π.χ. θερμοκρασία), μπορεί να οδηγήσουν σε τροφική δηλητηρίαση. Επομένως, είναι σημαντικό να κατανοηθούν οι διαφορετικοί τύποι αναγραφόμενων ημερομηνιών και να ακολουθηθούν οι αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες αποθήκευσης.

 

Η «Ανάλωση έως» ημερομηνία σχετίζεται με την ασφάλεια του τροφίμου

Η  ημερομηνία «Ανάλωση έως» ή “Best by date” αφορά την ασφάλεια του τροφίμου. Η ημερομηνία αυτή είναι σημαντική καθώς τα τρόφιμα μπορούν να καταναλωθούν μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και όχι αργότερα από αυτή. Ο τρόπος αυτός αναγραφής εμφανίζεται συνήθως σε τρόφιμα που αλλοιώνονται εύκολα, όπως για παράδειγμα τα προϊόντα κρέατος, οι έτοιμες προς κατανάλωση σαλάτες, κ.α.

Ο τρόπος αυτός αναγραφής της ημερομηνίας διατηρησιμότητας είναι ακριβής μόνο εάν το τρόφιμο αποθηκεύεται σύμφωνα με τις οδηγίες στη συσκευασία. Για παράδειγμα, εάν οι οδηγίες στη συσκευασία σας λένε να ψύχετε μετά το άνοιγμα, θα πρέπει να διατηρήσετε το τρόφιμο σε ψυγείο στους 5°C ή χαμηλότερα.

Μετά την ημερομηνία αυτή, το τρόφιμο δεν πρέπει να καταναλωθεί, μαγειρευτεί ή καταψυχθεί, καθώς μπορεί να μην είναι πλέον ασφαλές, ακόμα και αν έχει αποθηκευτεί σωστά ή η υφή και οσμή του είναι καλές. Αρκετά από τα τρόφιμα με αναγραφή ημερομηνίας «Ανάλωση εως» μπορούν να καταψυχθούν πριν από την ημερομηνία αυτή και για ορισμένο διάστημα, ανάλογα με το είδος του.

 

Η «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» ημερομηνία σχετίζεται με την ποιότητα του τροφίμου

Η ημερομηνία «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» ή “Best before date” αφορά την ποιότητα και όχι την ασφάλεια τροφίμου, το οποίο θα είναι ασφαλές για κατανάλωση μετά από αυτήν την ημερομηνία, αλλά μπορεί να έχουν αλλοιωθεί ποιοτικά χαρακτηριστικά του, όπως η γεύση και η υφή του. Η ημερομηνία «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» εμφανίζεται σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, όπως:

  • κατεψυγμένα τρόφιμα
  • αποξηραμένα τρόφιμα
  • κονσερβοποιημένα τρόφιμα

Ο τρόπος αυτός αναγραφής της ημερομηνίας διατηρησιμότητας είναι ακριβής μόνο εάν το τρόφιμο αποθηκεύεται σύμφωνα με τις οδηγίες στη συσκευασία.

 

Τα CheMa Laboratories παρέχουν υπηρεσίες σχετικά με τον έλεγχο διατηρησιμότητας των τροφίμων καθώς και με τη δημιουργία ετικέτας και τη διατροφική επισήμανση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.